მთავარი სერვისები

კონსულტაციის დაგეგმვა

მიმდინარე კონსულტაციები
მიმდინარე კონსულტაციები

Ecovis Georgia კლიენტებს სთავაზობს მიმდინარე კონსულტაციებს, რომელიც გულისხმობს კლიენტების მიერ საქმიანობის განხორციელების პროცესში საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვის მიმამართულებით წამოჭრილ კითხვებზე პასუხის გაცემას და შესაბამისი რეკომენდაციის მომზადებას.

Ecovis Georgia-ს კონსულტანტები ყოველდღიურ რეჟიმში იმყოფებიან კლიენტებთან კონტაქტზე და უზრუნელყოფენ მათ ნებისმიერი საჭირო ინფორმაციით და რეკომენდაციებით.

რეკომენდაციების მომზადებისას ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ კლიენტების ბიზნეს-ინტერესებს, მათი საქმიანობების თავისებურებებს და ვთავაზობთ მათ ბიზნესზე მორგებულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს სწორ ბურალტრულ აღიცხვას და საგადასახადო რისკების განეიტრალებას, რაც შედეგად განაპირობებს მეტი ეფექტურობის მიღწევას საქმიანობის პროცესში. მიმდინარე კონსულტაციების ფარგლებში კლიენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ უწვეტ რეჟიმში მიიღონ ინფორმაცია არსებული საგადასახადო მიდგომების და პრაქტიკის შესახებ, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მათ მიერ მომავალ პერიოდებში დაშვებული შეცდომების რაოდენობას და შესაბამისად, აისახება ბიზნესის წარმატებაზე.

პასუხისმგებელი პირი