მთავარი სიახლეები
ECOVIS Georgia-ს გუნდმა ტრენინგი „კომუნიკაციის უნარები“ გაიარა

 

პერსონალური უნარების განვითარება, ემოციების მართვა, პოზიტიური მეტყველება, ვერბალური კომუნიკაცია, eca მეთოდი - ECOVIS Georgia- გუნდის წევრებმა ახალი უნარები პროაქტიული სავარჯიშოებით, ინტერაქციული აქტივობების, ანალიზისა და დისკუსიის ფორმატში შეიძინეს.

ECOVIS Georgia სისტემატურად ზრუნავს საკუთარი გუნდის წევრების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და მათი უნარების განვითარებაზე.

ტრენინგი ECOVIS Georgia-ს გუნდის წევრებისთვის ინსაით ჯგუფმა და მისმა ტრენერმა ქეთევან ლობჟანიძეს ჩაატარა.

 

გაზიარება