მთავარი სიახლეები
Ecovis Georgia-ს მნიშვნელოვანი წარმატება!

Ecovis Georgia-ს მნიშვნელოვანი წარმატება!

ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის შემოსავლების მონაცემებით, ყველაზე მაღალშემოსავლიანი TOP 20 აუდიტორული კომპანიებს შორის Ecovis ATA Financial არის მე-10 ადგილზე! ხოლო, წინა წელთა შედარებით, შემოსავლების ზრდის მაჩვენებლით, TOP 20 აუდიტორულ კომპანიებს შორის 1-ლ ადგილზე! 

გაზიარება