გიორგი მალძიგაშვილი

საგადასახადო დეპარტამენტის დირექტორი

განათლება

2004 - 2008 ბაკალავრი - ბიზნესის ადმინისტრირება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Portfolio management/ investment analysis, Financial Analyst/CFA Candidate

CFA Institute, Virginia, United States

არაპირდაპირი გადასახადების (დღგ, აქციზი) დაბეგვრა

ვენის ეკონომიკისა და ბიზნესის უნივერსიტეტი,

არაპირდაპირი გადასახადების (დღგ, აქციზი) დაბეგვრა

ავსტრიისა და საერთაშორისო საგადასახადო სამართლის ინსტიტუტი

ნიდერლანდების საგადასახადო სისტემა

ნიდერლანდების ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

მცირე და საშუალო საგადასახადო აუდიტი

OECD-ს სასწავლო ცენტრი, თურქეთი, ანკარა

ACCA  (ბრიტანეთის ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია)


პროფესიული გამოცდილება

2020 - მიმდინარე საგადასახადო აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2018 - 2020 საგადასახადო მენეჯერი

შპს ATA Partners

2019 ტრენერი - საგადასახადო კანონმდებლობა

ACCA Georgia

2014 - 2018 ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული საგადასახადო დავების განხილვის საბჭოს წევრი

საქართველოს ფინანსთა სამინიტრო

2012 - 2018 ტრენერი - საგადასახადო კანონმდებლობა

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2011 - 2018 სამმართველოს უფროსი

საგადასახადო პოლიტიკის სამმართველო

2009 - 2011 სპეციალისტი, უფროსი სპეციალისტი

საგადასახადო პოლიტიკის სამმართველო