ვაჟა პეტრიაშვილი

პარტნიორი

განათლება

2009 – 2011 მაგისტრი - საერთაშორისო დაბეგვრის პოლიტიკა

დიუკის უნივერსიტეტი, ა.შ.შ.

2009 – 2012 Transfer Pricing Rules in International Taxation, International Tax Law

საერთაშორისო დაბეგვრის ცენტრი -  ლეიდენი, ნიდერლანდები

1991 - 1996  ბაკალავრი - მაკროეკონომიკა

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 


პროფესიული გამოცდილება

2014 - მიმდინარე პარტნიორი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2014 - მიმდინარე გენერალური დირექტორის საგადასახადო მრჩეველი

Liberty Bank

2013 - 2014 საგადასახადო სამსახურის უფროსი

შპს ATA Partners

2013 - 2014 მრჩეველი საგადასახადო და საბიუჯეტო პოლიტიკის რეფორმებში

Reformatics ჯგუფი  - უნგრეთის მთავრობა

2012 – 2014 შემოსავლების სამსახური უფროსის მრჩეველი

საქართველოს შემოსავლების სამსახური

2011 – 2012 საქართველოს პრემიერ მინისტრის მთავარი მრჩეველი

საქართველოს მთავრობა

2006 – 2009 მინისტრის მოადგილე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2005 – 2006 საგადასახადო დეპარტამენტის თავჯდომარე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

2004 – 2005 მინისტრის მოადგილე

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო

2001, 2003 -  2004 სახელმწიფო ხაზინის უფროსი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2000 – 2001 მინისტრის აპარატის უფროსი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო