გიორგი კვერხელიძე

პარტნიორი

განათლება

1994 - 1998/200 მაგისტრი - ეკონომიკის ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2001 - 2002 მაგისტრი - ეკონომიკის ფაკულტეტი

ლონდონის ბიზნეს კოლეჯი

2009 International Tax Law -International Tax Center

Leiden (ITC), ნიდერლანდები

2009 Transfer Pricing and Treaties

OECD, საფრანგეთი, პარიზი

2008 International Tax Avoidance and Evasion

თურქეთი

2006 მაკროეკონომიკა და ფისკალური პოლიტიკა

Joint Vienna Institute, ვენა, ავსტრია


პროფესიული გამოცდილება

2013 - მინდინარე პარტნიორი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2010 - 2012 საგადასახადო განყოფილების დირექტორი

შპს ბიდიო

2007 - 2011 საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2006 - 2010 ორმაგი დაბეგვრის  შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკებების დელეგატი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2004 - 2007 ფისკალური პოლიტიკის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო