ირაკლი სირაძე

მმართველი პარტნიორი

განათლება

1989-1994 მატერიალური რესურსების მართვა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


პროფესიული გამოცდილება

2020 - მიმდინარე საგადასახადო-საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარე

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

2013 - მინდინარე დამფუძნებელი, მმართველი პარტნიორი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2014 - 2018 საქსტატის საბჭოს წევრი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

2010 - 2012 მთავარი მენეჯერი

შპს გუტიძე დამენია ჩანტლაძე სოლუშენს

2010 მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის შემუშავების პროექტში

2010 მინისტრის მოადგილე

საქართველოს ფინანსთან სამინისტრო

2007 - 2010 შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე 

სსიპ შემოსავლების სამსახური

2006 - 2007 სტატისტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2005 - 2006 ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2004 - 2005 საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2004 სახაზინო სამსახურის აღრიცხვა - ანგარიშგების დეპარტამენტის  უფროსი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2002 - 2003 საფინანსო - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

საქართველოს კულტურის სამინისტრო

2000 - 2002 ანალიზის, პროგნოზირების და საგადასახადო პოლიტიკის დეპარტამენტი, წამყვანი სპეციალისტი, განყოფილების  უფროსი

საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტრო

1995 - 2000 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებთან მუშაობის დეპარტამენტი - უფროსი სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი, კონსულტანტი, სამმართველოს უფროსის მოადგილე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო