ანა სამსონია

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

განათლება

2021 დოქტორანტურის სემესტრი, სამართალი

ზაარლანდის უნივერსიტეტი, გერმანია

2020 - 2021 დოქტორანტურის სემესტრი, სამართალი

ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი, გერმანია

2014 - დღემდე დოქტორანტურა, სამართალი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 - 2012 სამართლის მაგისტრი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 - 2010 სამართლის ბაკალავრი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


სამუშაო გამოცდილება

2022 - დღემდე იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2022 - დღემდე მოწვეული ლექტორი

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

2020 - დღემდე კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორი

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2019 - 2022 დირექტორი, თანადამფუძნებელი

შპს სამართლის ჯგუფი

2017 - 2020 იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

პალიტრა ჰოლდინგი

2019 - 2020 მოწვეული ლექტორი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019 - 2020 მთავარი იურისტი

შპს ნიუსრუმი

2016 - 2020 მთავარი იურისტი

შპს რადიო პალიტრა

2016 - 2020 მთავარი იურისტი

შპს პალიტრანიუსი

2017 - 2018 მოწვეული ლექტორი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)

2016 - 2017 მოწვეული ლექტორი

ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი

2009 - 2010 იურისტი

სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

საერთაშორისო პრაქტიკა

2022 -  CMS Hasche Sigle (კიოლნი, გერმანია)

2014 - ფედერალური კანცელარია (ვენა, ავსტრია)

 

სტიპენდიები

2021 - ერაზმუს + (ევროკავშირის პროგრამა, სტიპენდია)

2020 - ერაზმუს + (ევროკავშირის პროგრამა, სტიპენდია)

2012 - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის სტიპენდია

 

ორგანიზაციები

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, შრომის კომიტეტის წევრი

სსიპ საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია, მედიატორთა ტრენერი