ელენე ბუაჩიძე

მენეჯერის ასისტენტი

განათლება

2009 - 2013 ბაკალავრი - აუდიტი, აღრიცხვა, ანგარიშგება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013 - 2016 მაგისტრატურა - აუდიტი, აღრიცხვა, ანგარიშგება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013 - მიმდინარე F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

2016 ფასს-ის ტრენინგები

შპს EBIT GROUP


პროფესიული გამოცდილება

2013 -მინდინარე საგადასახადო კონსულტანტი, საგადასახადოს უფროსი კონსულტანტი, მენეჯერის ასისტენტი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი