დავით ქურციკიძე

რისკებისა და ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი

განათლება

2006 - 2010 ბაკალავრი - ბიზნესის ადმინისტრირება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 - 2012 მაგისტრი - აღრიცხვა აუდიტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018 - მიმდინარე დოქტორანტურა - აღრიცხვა აუდიტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015  - 2021 სერთიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ადაპტირებული ქართული პროგრამა - სერთიფიცირებული პროფესიონალი ბუღალტერი

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

2019 - მინდინარე I და II დონის წიგნები

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია - ACCA

2016 საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების სასერტიფიკაციო პროგრამა

სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი


პროფესიული გამოცდილება

2021 - მინდინარე რისკებისა და ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2017 - 2021 აუდიტის ზედამხედველობის ინსპექტორი

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური (SARAS)

2014 - 2017 უფროსი აუდიტორი, აუდიტორი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

2011 - 2014 აუდიტორი

შპს ბიდიო

პროექტების გამოცდილება
2020 მონაწილეობა - დამოუკიდებელი აუდიტორთა რეგულატორების საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) მიერ ორგანიზებულ ინსპექციების სამუშაო შეხვედრაში. ამერიკის შეერთებული შტატები, ქალაქი ვაშინგტონი.

2019 მონაწილეობა - საბერძნეთის აღრიცხვისა და აუდიტის სტანდარტების საზედამხედველო საბჭოს (HAASOB) მიერ ორგანიზებულ აუდიტის ზედამხედველობისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის სამუშაო შეხვედრაში. საბერძნეთი, ქალაქი ათენი.

2018 მონაწილეობა - ნიდერლანდების ფინანსური ბაზრების საზედამხედველო ორგანოს (AMF) მიერ ორგანიზებულ აუდიტის ზედამხედველობის, ინსპეცქიების მეთოდოლოგიისა და არსებული გამოწვევების შესახებ არსებულ სამუშაო შეხვედრაში. ნიდერლანდები, ქალაქი ამსტერდამი.

2018 მონაწილეობა - ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) მიერ ორგანიზებულ მოწინავე აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ტენდენციებისა და შესაძლებლობების შესახებ არსებულ სამუშაო შეხვედრაში. ავსტრალია, ქალაქი ვიენა.