თამარ ხავთასი

ადამიანური რესურსების მართვის და ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

განათლება

2006 - 2010 ბაკალავრი - ბიზნესი და მართვა 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018 – 2019 პროექტის მართვა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრი

2013 ადამიანური რესურსების მართვა

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

2013 ადამიანური რესურსების მართვა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ტრენინგ ცენტრი

2012 მენეჯმენტი

თავისუფალი უნივერსიტეტი

2011 - 2012 სერთიფიცირებული ბიზნესის ადმინისტრირება (CBA)

თავისუფალი უნივერსიტეტი


პროფესიული გამოცდილება

2020 - მიმდინარე ადამიანური რესურსების მართვის და ადმინიტრაციული დეპარტამენტის უფროსი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი 

2018 – 2020 საოპერაციო დირექტორი

შპს ალგანი

2016 - 2018 აღმასრულებელი მენეჯერი

შპს წერეთელი ვაინ ენდ სფირითს

2015 - 2016 ადამიანურის რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

შპს წერეთელი ვაინ ენდ სფირითს

2013 – 2016 ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

2013 - 2013 ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მრჩეველი

სსიპ იუსტიციის სახლი

2012 – 2013 მინისტრის თანაშემწე

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2011 - 2012 მინისტრის მოადგილის თანაშემწე

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2010 – 2011 მერის მოადგილის თანაშემწე

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

2009 – 2010 შემოსავლების სამსახური უფროსის თანაშემწე

სსიპ შემოსავლების სამსახური