ივანე კუტიბაშვილი

პარტნიორი

ივანე კუტიბაშვილი შემოუერთდა ჩვენს გუნდას 2019 წლის მარტიდან.

ივანეს აქვს 15 წლიანი პროფესიული მუშაობის გამოცდილება.  იგი სპეციალიზირებულია ფინანსური ანგარიშგების აუდიტსა და დაკავშირებულ მომსახურებებში  რომელიც ტარდება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ასევე კორპორაციულ ფინანსებთან და შიდა აუდიტთან დაკავშირებულ სერვისებში.

ივანე კუტიბაშვილი ჩვენს გუნდთან შემოერთებამდე იყო აუდიტის პარტნიორი ბიდიო საქართველოში და ხელმძრვანელობდა აუდიტის პრაქტიკას. იგი ასევე იყო მსხვილი ქსელური სუპერმარკეტების ქსელის (სპარი) ფინანსური დირექტორი.

ივანე არის საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ნამდვილი წევრი,  სერთიფიცირებული აუდიტორი და ასევე  არის საჯარო სექტორის სერთიფიცირებული აუდიტორი.