ხატია ესებუა

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

განათლება

2002 - 2007 საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


პროფესიული გამოცდილება

2018 - მიმდინარე იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2018 - მიმდინარე აღმასრულებელი დირექტორი

ააიპ საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის (Glip)

2016 - 2017 დირექტორი, უფროსი იურისტი

სს რეა

2013 - 2018 იურიდიული სამსახურის უფროსი

სს ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგი

2009 - 2013 იურისტი

სს ბანკი რესპუბლიკა

2007 - 2009 იურისტ-ადმინისტრატორი

სს ბანკი რესპუბლიკა

2007 - 2009 სტაჟიორი ადმინისტრაციული სამართლის პალატაში

თბილისის სააპელაციო სასამართლო


ტრენინგები, სემინარები და კონფერენციები

2015 - სემინარი “დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სტანდარტები“

ორგანიზატორი: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

2015 - ტრენინგი “ადვოკატის როლი მედიაციის პროცესში“

ორგანიზატორი: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

2014 - ტრენინგი “სამოქალაქო სამართალში“

ორგანიზატორი: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

2013 - სპეციალური კურსი სამეწარმეო (კორპორაციულ) სამართალში

ორგანიზატორი: იუსტიციის სამინისტროს სწავლების ცენტრი

2008 - სემინარი “საბანკო სამართალში”

ორგანიზატორი: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

2007 - ფინალისტი ადამიანის უფლებათა სამართლის პირველ იმიტირებულ პროცესებში ,მეორე ადგილის მფლობელის სერტიფიკატი

ორგანიზატორი: ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

2005 - ფინალისტი ადამიანის უფლებათა სამართლის პირველ იმიტირებულ პროცესებში ,მეორე ადგილის მფლობელის სერტიფიკატი

ორგანიზატორი: ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

2004 - სპეციალური კურსი სახელწიფოსა და კონსტიტუციურ სამართალში

ორგანიზატორი: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

პროექტები

2019 - სპიკერი, მომხსენებელი „სახელშეკრულებო დავების წარმოების პრობლემატიკა“

ორგანიზატორი: G4G-ის, EPAC-ის, USAID-ისა და ააიპ „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის“ (Glip) ერთობლივი პროექტი სტუდენტებისთვის Q & A Sessions (კითხვა-პასუხის სესიები)

2018 - ააიპ „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის“: „ბიზნეს სამართლის ყოველწლიური ფორუმი“

ორგანიზატორი: ააიპ „საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის"

2016 - 2017  პროექტის მოხალისე და ტრენერი - USAID-ს და G-PriED-ის ერთობლივი პროექტის „ბიზნეს უნარ-ჩვევების სწავლება საშუალო სკოლებში“

2015 - პროექტი „უოლ-სტრიტის მგელი - ჯორდან ბელფორტის მასტერკლასი“ „დარწმუნების ხელოვნება“

ორგანიზატორი და იურიდიული მიმართულების ხელმძღვანელი