ნინო ცხვარიაშვილი

ბუღალტერიის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

განათლება

2003 - 2007 უცხო ენების ფილოლოგი

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2008 - 2013 სერთიფიცირებული მთავარი ბუღალტერი (სრული კურსი - 14 წიგნი)

ბაფი - ACCA ს საერთაშორისო საკვალიფიკაციო პროგრამა


პროფესიული გამოცდილება

2013 - მიმდინარე მენეჯერი, ბუღალტერიის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი 

2012 - 2013 მთავარი ბუღალტერი

შპს  სითი გრუფ

2010 - 2012 ბუღალტერი

შპს  ეკოგაზი

2009 - 2010 მთავარი ბუღალტერი

შპს სითი გრუფ