ეკატერინე ჭინჭარაული

ბუღალტერიის დეპარტამენტის დირექტორი

განათლება

1986 - 1991 კიბერნეტიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2001 ფინანსური აღრიცხვის მიხედვით ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში (ბასს)

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

2004 - 2005 სამაგისტრო პროგრამა „კორპორატიული ფინანსები“

კავკასიის უნივერსიტეტი/კავკასიის ბიზნეს სკოლა

2014 ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (DIPIFR)

PWC აკადემია  


პროფესიული გამოცდილება

2016 - მიმდინარე ბუღალტერიის დეპარტამენტის დირექტორი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2019 - მიმდინარე ლექტორი

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

2018 - 2019 კონსულტანტი - კონსულტაციების გაწევა უზბეკეთის რესპუბლიკის საგადასახადო სისტემისა და საგადასახადო კოდექსის შესახებ ფინანსთა სამინისტროსა და საგადასახადო ორგანოებისათვის. საგადასახადო კოდექსის ახალი ხედვის ჩამოყალიბება და დაბეგვრის ახალი სისტემის დანერგვასტან დაკავშირებული ქმედებების დაგეგმვა.

საკონსულტაციო კომპანია რეფორმატიქსი

2017 - მიმდინარე ლექტორი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

2016 - 2019 ლექტორი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ)

2010 - 2015 პარტნიორი და დირექტორი

საკონსულტაციო კომპანია “FMG Consulting”

2003 - 2010  აუდიტისა და კონსალტინგის მენეჯერი

აუდიტორულ კომპანია ცოდნისა

2007 - 2009 შიდა აუდიტი და კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში

შპს Ergil-Avrasya, პროექტეზე BTC-EDDF 

2002 - 2003 მარკეტინგული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

შპს პროფკურორტი

2001 - 2002 Western Union-ის მენეჯერი

თბილბიზნესბანკი