გურანდა თავდგირიძე

საგადასახადო მენეჯერი

განათლება

2005 - 2009 ბაკალავრი -ფინანსები და საბაკო საქმე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009 - 2011 მაგისტრი - ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019 IFRS for SME

შპს ბიდიო აკადემიაში


პროფესიული გამოცდილება

2019 - მიმდინარე საგადასახადო მენეჯერი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2018 - 2019 საგადასახადო მენეჯერის თანაშემწე

შპს ATA Partners

2013 - 2018 საგადასახადო კონსულტანტი

შპს ATA Partners

2011 - 2013 საგადასახადო კონსულტანტი

შპს GDC Solutions