ნათია შამუგია

უფროსი საგადასახადო მენეჯერი

განათლება

2005 - 2009 ბაკალავრი - ბიზნესის ადმინისტრირება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2007 - 2008 საერთაშორისო საბუღალტრო და დაბეგვრის სტანდარტების შემსწავლელი კურსი

შპს ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი

2009 - 2011 მაგისტრი - ეკონომისტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული ეკონომიკის საერტაშორისო სკოლა (ISET)

2011 სწავლების პრაქტიკის პროგრამის მონაწილე

CERGE-EI უნივერსიტეტი, პრაღა, ჩეხეთი

2012 მაკროეკონომიკურ მოდელირება

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

2012 ფინანსური პროგრამირება და პოლიტიკა 

საერთაშორისო მონეტარული ფონდი (IMF), ვაშინგტონი, აშშ

2013 ფორუმი დღგ-ს თავიდან აცილებასა და მასთან ბრძოლაში

საგადასახადო ადმინისტრაციების შიდა ევროპული ორგანიზაცია (IOTA), ბერგენი, ნორვეგია

2013 საგადასახადო შეთანხმებები

სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმების ხარდაჭერის პროექტი (EU PFM)

2016 საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები და ინტრერპრეტაციები

ებიტ ჯგუფი


პროფესიული გამოცდილება

2018 - მიმდინარე უფროსი საგადასახადო მენეჯერი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი 

2015 - 2018 საგადასახადო კონსულტანტი 

შპს ATA Partners

2012 - 2015 მომსახურების დეპარტამენტში მთავაირი ოფიცერი 

სსიპ შემოსავლების სამსახური 

2012 ლექტორი - პროფესორის ასისტენტი მიკროეკონომიკაში

ISET (თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა)

2011 - 2012 ექსპერტი - მთავრობის მრჩეველთა ჯგუფი ფისკალური პოლიტიკის საკითხებში

საქართველოს მთავრობის კანცელარია


კვლევითი და პროექტების გამოცდილება

2018 REFORMATICS, თბილისი/ტაშკენტი

საგადასახადო ექსპერტი 

მულტი-სექტორული საკონსულტაციო პროექტი უზბეკეთში

2017 PMCG-პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი, თბილისი

საგადასახადო ექსპერტი

კარგი მმართველობის ფონდის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო ადმინისტრირების გაუმჯობესება“.

2017 დაავადებათა კონტროლის, თბილისი

ეროვნული ცენტრი ექსპერტი  

პროექტი: „საქართველოში თამბაქოზე მოთხოვნის შემცირების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავების მხარდაჭერა“

2017  PMCG-პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი, თბილისი

საგადასახადო ექსპერტი 

კარგი მმართველობის ფონდის პროექტი:„საქართველოს დღგ-ს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია“

2016 - 2017  PMCG-პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი, თბილისი

საგადასახადო ექსპერტი 

კარგი მმართველობის ფონდის პროექტი: „ესტონური მოგების გადასახადის იმპლემენტაცია“

2016 PMCG-პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი, თბილისი

კონსულტანტი 

ევროკავშირის დღგ-ს კანონმდებლობის ენერგეტიკული კავშირის კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის საკითხების შესწავლა

2015 REFORMATICS, თბილისი/ტირანა

საგადასახადო ექსპერტი 

„ალბანეთის მთავრობის მხარდაჭერა საბაჟოს და საგადასახადოს მიმართულებით რეფორმების პოლიტიკის და დაგეგმვის საკითხებში“

2012 კვლევითი ცენტრი CASE Georgia, თბილისი

პროექტი „მდგრადი სავაჭრო ურთიერთობების გავლენის შეფასება ევროკავშირსა და საქართველო-მოლდოვას შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში მიმდინარე მოლაპარაკებების მხარდასაჭერად“