ნინო შევარდენიძე

საგადასახადო მენეჯერი

განათლება

2004 - 2008 საერთაშორისო ეკონომუკური ურთიერთობები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015 საგადასახადო შეთანხმებების გამოყენება

IBFD

2014 საერთაშორისო კონსოლიდირებული ოპერაციების საფუძვლები

USAID საქართველო და შემოსავლების სამსახური

2014 საერთაშორისო კონსოლიდირებული ოპერაციების შეფასება

Center of Excellence in Finance (Ljubljana, Slovenia)

2014 Boosting Tax Auditor's Interviewing, Negotiating and Investing Skills

GIZ

2009 - მიმდინარე F1, F2, F3, საინფორმაციო სისტემები (2.1), ქართული ბიზნეს სამართალი (2.2), საგადასახადო დაბეგვრა (2.3), F7, F8, F9

ACCA - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია - ბაფი


პროფესიული გამოცდილება

2015 - მიმდინარე საგადასახადო მენეჯერი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2011 - 2015 უფროსი აუდიტორი

სსიპ შემოსავლების სამსახური

2010 - 2011 მენეჯერის ასისტენტი, საბუღალტრო განყოფილება

შპს ბიდიო

2008 - 2010 აუდიტორი

სსიპ შემოსავლების სამსახური