გიორგი ხუციშვილი

უფროსი საგადასახადო მენეჯერი

განათლება

2000 - 2004 ბაკალავრი - საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზაცია და მართვა, საგარეო ეკონომიკური კავშირების მენეჯერის კვალიფიკაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2004 - 2006 მაგისტრატურა - მენეჯმენტი და მიკროეკონომიკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006 ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი

2016 ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების კურსი

კომპანია EBIT GROUP

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ გაცემული სერთიფიკატი ზ N6/287 აუდიტორის კვალიფიკა


პროფესიული გამოცდილება

2013 - მიმდინარე უფროსი საგადასახადო მენეჯერი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი

2011 - 2013 უფროსი აუდიტორი

შპს Global Consulting

2009 - 2011 აუდიტორი

სსიპ შემოსავლების სამსახური

2007 - 2009 ფინანსური მენეჯერი

შპს ეგზოტური

2007 ფინანსური მენეჯერი

სასტუმრო ქართული სახლი

2007 მარკეტინგის მენეჯერი

ტურისტული კომპანია

2005 - 2006 საკრედიტო ოფიცერი

სს პროკრედიტ ბანკი