ეკა რუხაძე

უფროსი საგადასახადო მენეჯერი

განათლება

2006 - 2010 ბაკალავრი - ეკონომიკისა და ბიზნესის ეკონომიკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 - 2012 ეკონომიკისა და ბიზნესის ბიზნესი/აღრიცხვა-აუდიტი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2008 - 2011 სრული კურსი (14 წიგნი) 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და უდიტორთა ფედერაცია

2016 ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და ინტერპრეტაციები

EBIT GROUP

2017 - 2019 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და უდიტორთა ფედერაცია სავალდებულო განგრძობითი სწავლა


პროფესიული გამოცდილება

2013 - მიმდინარე უფროსი საგადასახადო მენეჯერი 

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი 

2020 - მიმდინარე ხარისხის კონტროლის და რისკების მართვის ხელმძღვანელი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები

2017 - 2020 დირექტორი, აუდიტის გარიგების პარტნიორი

შპს ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები

2017 მიწვეული ლექტორი - აუდიტორთა და პროფესიონალ ბუღალტერთა განგრძობითი სწავლების ფარგლებში

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

2017 ACCA-ს აკრედიტებული სასწავლო პროგრამის ლექტორი

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

2010 - 2013 საგადასახადო კონსულტანტი

შპს ბიდიო

2013 ლექტორი - საგადასახადო კანონმდებლობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი